9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Seminarium w ramach Partnerskiego Projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

Szanowni Państwo,
 
Fundacja Fundusz Współpracy realizująca w Partnerstwie Projekt „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” serdecznie zaprasza do udziału w seminarium na temat kondycji ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, które odbędzie się  9 maja 2011 roku w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy alei Cieplińskiego 4.
Spotkanie to jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I działanie 1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest jednym z serii spotkań organizowanych na terenie każdego województwa.
Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat ogólnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim oraz pokazania jej potencjału. Przedstawimy także komponenty i założenia Projektu, z których będziecie Państwo mogli skorzystać w ciągu najbliższych lat.
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do Fundacji Fundusz Współpracy najpóźniej do dnia 6 maja 2011 r. na adres mailowy:
W załączeniu przesyłamy również wstępny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy.
Informację oraz formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo również na stronach: www.ekonomiaspoleczna.pl oraz www.cofund.org.pl
Udział w seminarium, catering, materiały są bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

UWAGA:
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Przygotowała M. Kroczek

DOTNULL (96,50KB)

DOTNULL (236,00KB)

DOTNULL (86,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-05-2011 11:13
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-05-2011 10:12