13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zarząd Województwa wysoko ocenił przemyskie wnioski

2 maja br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, w której wziął udział także Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz. Na spotkaniu z dziennikarzami obecni był także Posłowie Marek Rząsa oraz Piotr Tomański, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maciej Lewicki, a także zastępcy Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder i Wojciech Błachowicz.
Przedstawiciel samorządu województwa przekazał bardzo dobre informacje dla Przemyśla. W poprzednim tygodniu dokonana została ocena strategiczna wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskich w ramach RPO Województwa Podkarpackiego złożonych do dwóch działań: 7.1 Rewitalizacja miast oraz 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Zarówno wniosek Gminy, jak i wielu innych podmiotów z terenu Miasta, zostały bardzo wysoko ocenione i otrzymały dofinansowanie. Dotyczy to m.in. wniosków: Gminy Miejskiej Przemyśl (Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu z kwotą dofinansowania ponad 6, 7 mln zł), 7 przemyskich wspólnot mieszkaniowych (na 8 dofinansowanych w skali województwa), Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” (Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej (Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu).
Wicemarszałek Sławomir Miklicz poinformował także, że ze względu na dużą ilość wniosków Zarząd Województwa zdecydował o realokacji środków i przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na wnioski złożone do tych dwóch działań - pomimo tak dużego zainteresowania Przemyśl znalazł się w czołówce pod względem przyznanych środków. Podkreślił bardzo dobrze układającą się współpracę z samorządem Miasta Przemyśla i bardzo wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków. Za dobrą, współpracę podziękował także Prezydent Robert Choma, dodając, że otrzymane pieniądze pozwolą na skuteczną realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla, który był podstawą do ubiegania się o dofinansowanie. Prezydent podał także przybliżony harmonogram prac w kompleksie przy ul. Grodzkiej – powinny się one rozpocząć się w roku 2012 i zakończyć w roku następnym.

 

 

Pełne listy projektów wybranych do dofinansowania dostępne są na stronach Samorządu Województwa Podkarpackiego:

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007-2013 (lista podstawowa)

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WP na lata 2007-2013 (lista podstawowa)

 


Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGKonferencja prasowa (466,28KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-05-2011 16:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05