11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zbliżają się wybory do zarządów osiedli

Podczas odbywającego się w dniu 29 kwietnia posiedzenia Rady Miejskiej w Przemyślu, radni podjęli uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie Miasta.

 

UCHWAŁA NR 97/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Przemyślu postanawia :

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla w terminach i miejscach jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 maja 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Bartmiński

 

Załącznik do Uchwały Nr 97/2011
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 29 kwietnia 2011 r.


Wykaz terminów i miejsc przeprowadzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla

Lp .

Nazwa Osiedla

Termin planowanych
wyborów

Miejsce

Liczba osób
uprawnionych
do głosowania

1.

Osiedle Nr 1
„Stare Miasto”

2 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, I p. sala narad

3327

2.

Osiedle Nr 2
„Kmiecie”

30 maja 2011r.
godz. 17.00

Klub Osiedlowy PSM
Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

4929

3.

Osiedle Nr 3
„Warneńczyka”

9 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Grunwaldzka 81

2410

4.

Osiedle Nr 4
„Lipowica”

26 maja 2011r.
godz. 17.00

Świetlica Osiedlowa
ul. Wysockiego 8

1248

5.

Osiedle Nr 5
„Salezjańskie”

8 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Klub Osiedlowy PSM
ul. Glazera 10

4431

6.

Osiedle Nr 6
„Kazanów”

6 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. gen. Boruty-Spiechowicza 1

5888

7.

Osiedle Nr 7
„Winna Góra”

24 maja 2011r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12

1738

8.

Osiedle Nr 8
„Rogozińskiego”

14 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12

1996

9.

Osiedle Nr 9
„Krasińskiego”

10 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Kosynierów 1

4164

10.

Osiedle Nr 10
„Kopernika”

7 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 2
ul. Czarnieckiego 27

2709

11.

Osiedle Nr 11
„Lwowskie”

3 czerwca 2011r.
godz. 17.00

„Zajazd u Jana”
ul. Batorego 5

2364

12.

Osiedle Nr 12
„Łukasińskiego”

9 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Gimnazjum Nr 3
ul. Łukasińskiego 7

4899

13.

Osiedle Nr 13
„Przemysława”

10 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, I p. sala narad

2984

14.

Osiedle Nr 14
„Słowackiego”

7 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Sobótki 23

493

15.

Osiedle Nr 15
„Konopnickiej”

3 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5

929

16.

Osiedle Nr 16
„Mickiewicza”

6 czerwca 2011r.
godz. 17.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Mickiewicza 22a

2159

17.

Osiedle Nr 17
„Zielonka”

16 maja 2011r.
godz. 18.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, I p. sala narad

156

18.

Osiedle Nr 18
„Rycerskie”

14 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Sikorskiego 11

3031

19.

Osiedle Nr 19
„Krakowskie”

19 maja 2011r.
godz. 18.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Chrobrego 64

1009

20.

Osiedle Nr 20
„Za Wiarem”

15 czerwca 2011r.
godz. 18.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Ofiar Katynia 17

1276

21.

Osiedle Nr 21
„Kruhel Wielki”

27 maja 2011r.
godz. 18.00

Świetlica Osiedlowa
ul. Kruhel Wielki 46

1074

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-05-2011 09:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01