11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

IX sesję Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 marca 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2010r.
5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2010 r.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – proj. nr 85/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. „Droga do sukcesu – II etap” – proj. nr 86/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr 93/2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 87/2011, 88/2011, 89/2011, 90/2011, 94/2011, 95/2011, 96/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – proj. nr 82/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – proj. nr 84/2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 79/2011, 92/2011,
b) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz użytkownika wieczystego – proj. nr 80/2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych – proj. nr 77/2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 81/2011.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych – proj. nr 91/2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 83/2011.
18. Wystąpienia radnych.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 26-04-2011 09:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06