30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PLAC ŚW. FLORIANA, KOPERNIKA, SPORTOWA

1. Nieruchomość: niezabudowana, położona przy Placu Św. Floriana, ul. Sportowej i Kopernika

2. Powierzchnia: działki o nr 250/1, 255/1, 282/2, 286/2 i 295/2 o łącznej pow. 0,3245 ha w obr. 207

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zobacz ogłoszenie o przetargu

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” uchwalonego Uchwałą Nr 120/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010r działka położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „ZP/U” - teren zieleni urządzonej z zabudową handlowo-usługową, który przeznacza się pod zieleń urządzoną z lokalizacją zabudowy handlowo-usługowej z zakresu handlu, gastronomii i usług nieuciążliwych

5. Stan prawny: uregulowany, działki są własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

6. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 tel. 16 675-21-27 lub 675-12-10, email: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj

JPGPlac Św. Floriana

JPGFragment MPZP "Śródmieście I"

JPGPlac Św. Floriana

Opublikował:  | Data publikacji: 19-04-2011 14:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-03-2013 14:15