Komisje dyscyplinarne.

Panie / Panowie Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół i Placówek

W związku z pismem Wojewody Podkarpackiego z 6.04.2011r., sygn. WSO.5842.1.2011, proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64).

Wnioski o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej oraz oświadczenia kandydatów proszę składać wg załączonego wzoru, w terminie do dnia 6 maja 2011 r. Uzasadnienie oraz opinię rady pedagogicznej proszę zamieścić w treści wniosku.

Z poważaniem
Piotr Idzikowski
Naczelnik Wydz. Edukacji
UM w Przemyślu

DOTNULL (37,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-04-2011 10:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-04-2011 10:30

Na skróty