10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do projektu "SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ IV EDYCJA"

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w Przemyślu rozpoczyna realizację projektu „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ IV EDYCJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt kierowany jest do młodzieży spełniającej następujące kryteria:
- wiek 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbującej obowiązki szkolne, zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizującej obowiązku nauki,
- wiek 18-24 lata, nieuczącej się i niepracującej, wymagającej wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

W projekcie przewidywane są następujące zajęcia:
1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
2. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,
3. Indywidualne i grupowe zajęcia z prawnikiem,
4. Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy,
5. Zajęcia z edukacji seksualnej,
6. Zajęcia kreatywnego spędzania czasu,
7. Kurs przedsiębiorczości,
8. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych,
9. Podstawowy kurs komputerowy,
10. Kurs ECDL START,
11. Kursy zawodowe,
12. Kurs językowy,
13. Kurs prawa jazdy kat.B,
14. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
15. Praktyki zawodowe u pracodawców.


W ramach projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój. IV edycja” wszyscy uczestnicy zostaną objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć, dofinansowania dojazdów na zajęcia i ubezpieczenia NNW oraz dodatku szkoleniowego dla uczestników praktyk.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2011 r. – 30 listopada 2011 r.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Nabór prowadzony jest do 15 kwietnia 2011 r. przez koordynatora terenowego w:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu – p. Krystyna Michalska,
Tel. – /16/ 678 33 20

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2011 16:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01