3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obchody 355 rocznicy zawierzenia Polski opiece Matki Boskiej przez króla Polski Jana Kazimierza we Lwowie

W piątek 1 kwietnia br. we Lwowie odbyła się uroczystość 355 rocznicy zawierzenia Polski opiece Matki Boskiej przez króla Polski Jana Kazimierza. W uroczystej Mszy Św. odprawionej w Katedrze Lwowskiej w intencji Ojczyzny udział wzięli młodzież i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, którzy zorganizowali ten okolicznościowy wyjazd. Podczas Mszy Św. wstęp historyczny wygłosił Lucjan Fac przemyski historyk, nauczyciel historii w I LO. Uczniowie tej Szkoły przygotowali również oprawę Mszy Świętej podczas, której odczytana została treść ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza złożonych właśnie 1 kwietnia 1656 roku w Katedrze Lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.


Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno!
Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...
A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!
A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję
".


Regularne wyjazdy okolicznościowe młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu stały się tradycją i służą wychowaniu patriotycznemu i poznawaniu historii Polski. Zgodnie z założeniami dyrekcji i nauczycieli szkoły każdy uczeń powinien wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym za wschodnią granicę. W programie tego wyjazdu znalazło się również zwiedzanie Lwowa połączone z poznaniem historii miasta i szczególnych miejsc.
Ważnym punktem programu było zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i zapalenie zniczy na Cmentarzu Orląt Lwowskich połączone z wykładem historycznym przygotowanym przez Lucjana Faca.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
JPGNULL (556,37KB)

JPGNULL (487,17KB)

JPGNULL (553,14KB)

JPGNULL (615,26KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2011 10:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01