7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończyła się Konferencja poświęcona granicy polsko-ukraińskiej

W Krasiczynie zakończyła się trzydniowa, międzynarodowa Konferencja której tematem była „Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Podczas obrad zostały omówione kwestie związane z funkcjonowaniem przejść granicznych Polsko-Ukraińskich przez prawników, przedsiębiorców, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagraniczny Polski i Ukrainy, władze konsularne oraz samorządowców. Podczas poszczególnych sesji i paneli dyskusyjnych przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące potrzeb zmian, które sprzyjałyby dynamiczniejszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu po obu stronach granicy.
Obecni na Konferencji przedstawiciele Rządu omówili bardzo szczegółowo sprawy związane zarówno z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi obrotu gospodarczego, jak i samą współpracą gospodarczą polsko-ukraińską. Przedstawiciele służb celnych Polski i Ukrainy przedstawili zagadnienia związane z obrotem gospodarczym w kontekście przepisów celnych. Samorządowcy podczas obrad mieli okazję do zaprezentowania wpływu granicy na społeczny i gospodarczy rozwój pasa przygranicznego. Robert Choma Prezydent Przemyśla w swoim wystąpieniu omówił „Koncepcję rozwoju miasta przygranicznego na przykładzie Przemyśla.”
Wydarzenie to jest kolejnym pozytywnym, następstwem podpisanego przez Prezydenta Przemyśla we wrześniu ubiegłego roku porozumienia z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Jego celem jest między innymi dynamizacja rozwoju gospodarczego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy. Porozumienie zakłada współdziałanie w zakresie wspierania współpracy gospodarczej polsko – ukraińskiej, m.in. w zakresie aktywizacji działalności gospodarczej na terenie pasa przygranicznego, pobudzania działalności gospodarczej przedsiębiorców polskich i ukraińskich, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnego reprezentowania interesów przedsiębiorców, działających na terenie Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w stosunku do władz polskich i ukraińskich.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Warszawie, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Polsko-Ukraińska Fundacja Współpracy PAUCI w Warszawie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (741,93KB)

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (282,77KB)

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (573,92KB)

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (575,69KB)

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (275,00KB)

JPG„Granica Polsko-Ukraińska Szansa, czy Bariera Rozwoju Społeczno-Gospodarczego?" (239,53KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 31-03-2011 07:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01