20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

VIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 21 lutego 2011 r., 24 lutego 2011 r. i 17 marca 2011 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Sprawozdanie z działalności Przemyskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. za 2010 r.
6. Sprawozdanie z działalności Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZIELONKA I” – proj. Nr 45/2011.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla – proj. nr 37/2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – proj. nr: 38/2011, 40/2011, 47/2011.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 216/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przemyśl i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych – proj. nr 51/2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 41/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 52/2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Biura Rozwoju Miasta Przemyśla – proj. nr 50/2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2011 r. – proj. nr 32/2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadań w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Medyka – proj. nr 35/2011.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2011 r. – proj. nr 36/2011.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – proj. nr 33/2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl do realizacji zadań w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Przeworsk – proj. nr 34/2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów, sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi – proj. Nr 44/2011.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla – proj.nr 53/2011.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na osiedla – proj. nr 54/2011.
22. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia statutów osiedli:
a) Osiedla Nr 1 „Stare Miasto” – proj. nr 55/2011,
b) Osiedla Nr 2 „Kmiecie” – proj. nr 56/2011,
c) Osiedla Nr 3 „Warneńczyka” – proj. nr 57/2011,
d) Osiedla Nr 4 „Lipowica” – proj. nr 58/2011,
e) Osiedla Nr 5 „Salezjańskie” – proj. nr 59/2011,
f) Osiedla Nr 6 „Kazanów” – proj. nr 60/2011,
g) Osiedla Nr 7 „Winna Góra” – proj. nr 61/2011,
h) Osiedla Nr 8 „Stefana Rogozińskiego” – proj. nr 62/2011,
i) Osiedla Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” – proj. nr 63/2011,
j) Osiedla Nr 10 „Mikołaja Kopernika” – proj. nr 64/2011,
k) Osiedla Nr 11 „Lwowskie” – proj. nr 65/2011,
l) Osiedla Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego” – proj. nr 66/2011,
m) Osiedla Nr 13 „Przemysława” – proj. nr 67/2011,
n) Osiedla Nr 14 „Juliusza Słowackiego” – proj. nr 68/2011,
o) Osiedla Nr 15 „Marii Konopnickiej” – proj. nr 69/2011,
p) Osiedla Nr 16 „Adama Mickiewicza” – proj. nr 70/2011,
q) Osiedla Nr 17 „Zielonka” – proj. nr 71/2011,
r) Osiedla Nr 18 „Rycerskie” – proj. nr 72/2011,
s) Osiedla Nr 19 „Krakowskie” – proj. nr 73/2011,
t) Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” – proj. nr 74/2011,
u) Osiedla Nr 21 „Kruhel Wielki” – proj. nr 75/2011.
23. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
24. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od dnia
2 grudnia 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.
25. Wystąpienia radnych.
26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
27. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 25-03-2011 11:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06