10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyski MDK na mapie Miejsc Odkrywania Talentów

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu uzyskał w roku szkolnym 2010-2011 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Przekazując tę informację Dyrektorowi MDK Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wyraziła także nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywania Talentów (www.roktalentow.men.gov.pl) „przyczyni się do promocji placówki w regionie i środowisku lokalnym, wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami , a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę”. Wszystkie wyróżnione Szkoły i Miejsca Odkrywania Talentów otrzymały tabliczki potwierdzające otrzymanie tytułu, które są uroczyście odsłaniane i umieszczane w widocznym miejscu. Odsłonięcia tabliczki na przemyskim MDK-u dokonają członkowie Kapituły „Ośmiu Wspaniałych” w dniu 25 marca (piątek) o godz. 12.00.


Zachęcając do udziału w tej akcji szkoły, placówki oświatowe oraz inne instytucje, Minister Edukacji Narodowej pisała:
Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.
Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.
Konstruując system edukacyjny państwa tworzymy mechanizmy zapewniające konieczność indywidualnego podejścia do potrzeb i zdolności każdego ucznia. Chcemy, by polska szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów. W roku szkolnym 2010/2011 zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Dlatego właśnie ogłaszamy ten rok Rokiem Odkrywania Talentów.
Wymiernym efektem tej inicjatywy będzie stworzenie na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promującej instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży. Umieszczenie na tej mapie będzie ściśle związane z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Z pewnością ułatwi ona wymianę dobrych praktyk między wszystkimi wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich potencjalnie zainteresowanym uczniom, wraz z ich nauczycielami, lub także rodzicami.
Rok Odkrywania Talentów nie tylko w pełni wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, gdzie edukacja jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy i wsparcia.
Zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje, które chciałyby zostać sprzymierzeńcami Roku Odkrywania Talentów do wskazywania kolejnych miejsc odkrywania talentów i dzielenia się swoim dorobkiem oraz materiałami dotyczącymi rozpoznawania i rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz instytucjom i organizacjom, którzy już teraz aktywnie wspierają dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu ich uzdolnień. Swoim zaangażowaniem wyzwalacie Państwo wielki potencjał. Jestem przekonana, że Rok Odkrywania Talentów umożliwi stworzenie zasobnej bazy miejsc, pomysłów i materiałów wzbogacających warsztat pracy każdego nauczyciela.

źródło: MDK w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 24-03-2011 12:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01