9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po raz dziesiąty oblegano Twierdzę Przemyśl

W dniach 15 i 22 marca 2011r.odbyła się X edycja konkursu historycznego „Twierdza Przemyśl”, którego celem jest promowanie wartości historycznych, wiedzy na temat Twierdzy Przemyśl, I wojny światowej oraz wzbudzanie zainteresowania tematem Moja mała ojczyzna wczoraj, dziś i jutro. Honorowy patronat nad konkursem organizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 15 w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, objęli: Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Jan Pączek - Starosta Powiatu Przemyskiego, Pan Zdzisław Budzyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl oraz Le Memorial de Verdun: Musee de la bataille de Verdun a także Associazione Culturale onlus di Storia Militare Forte Col Roncone – Rive dArcano (Udine).


Do konkursu przystąpiło ponad 60 uczniów szkół przemyskich i powiatu przemyskiego. Zmagania uczestników przebiegały dwuetapowo:
-I etap miał miejsce 15 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań dotyczących: budowy i funkcjonowania w czasie I wojny światowej Twierdzy Przemyśl , jej historii, a także znajomości wydarzeń jakie miały miejsce na poszczególnych frontach I wojny światowej. Ponadto uczestnicy mieli dokonać analizy zdjęć, które ukazywały Twierdzę i jej załogę w różnych okresach. Uczniowie musieli wykazać się szeroką i specjalistyczną wiedzą z zakresu historii wojskowości i historii I wojny światowej.
-Ostatecznie do II etapu-finału zakwalifikowało się 5 uczniów ze szkół podstawowych oraz 5 uczniów z gimnazjum, którzy otrzymali największą ilość punktów.
22 marca 2011r.w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego w Przemyślu odbył się wielki finał, który uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: radni Rady Miejskiej w Przemyślu p. Janusz Łukasiewicz i p. Tomasz Schabowski, Naczelnik Wydziału Edukacji p. Piotr Idzikowski, p. Monika Paczkowska – Wydział Rozwoju Gospodarczego,Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, p. Halina Róg przedstawiciel KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu.
Przybyłych gości powitał Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu p. Mirosław Bar oraz Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej p. Marta Trojanowska. Finaliści zdobywali punkty w 3 turach odpowiadając na pytania opisowe. Wypowiedzi poszczególnych uczestników konkursu stały na wysokim poziomie, a każdemu wystąpieniu towarzyszył doping koleżanek i kolegów siedzących na widowni.


Po tak zaciętej i wyrównanej walce, a także długiej i burzliwej naradzie, jury w składzie:
p. Jacek Błoński-pracownik Muzeum Narodowego w Przemyślu,
p. Grzegorz Poznański- przedstawiciel TPN w Przemyślu,
p. Lucjan Fac - nauczyciel historii I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
wyłoniło zwycięzców w kategorii:

szkoły podstawowe:

I miejsce- Mateusz Kubicki, SP w Korzeńcu,
II miejsce- Kinga Grabas, SP w Stubnie
III miejsce- Natalia Mac, SP Nr 6 w Przemyślu,

gimnazja:


I miejsce- Marcin Kohut, Gimnazjum Nr 4 w Przemyślu,
II miejsce- Paweł Sas, Gimnazjum w Żurawicy,
III miejsce- Marcin Wac, Gimnazjum Nr 2 W Przemyślu.

Wyróżnienia otrzymali: Materlak Alicja – SP Nr 5 w Przemyślu, Jarosław Mazur – SP Grochowce, Karolina Gdowska – Gimnazjum w Stubnie, Miłosz Warcholak – Gimnazjum w Grochowcach.

Zwycięzcom nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Firmę „SKALA”, Gabinet okulistyczno-optyczny p. Jerzego Tarkowskiego, Księgarnie: „Bosz” i „Libera”, wręczył Naczelnik Wydziału Edukacji p. Piotr Idzikowski oraz p. Monika Paczkowska przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Gratulacje oraz dyplomy za przygotowanie uczniów do „zmagań historycznych” otrzymali także nauczyciele. Koordynatorem konkursu był nauczyciel historii SP Nr 15, p. Marcin Duma. Końcową mowę wygłosił Naczelnik Wydziału Edukacji, p. Piotr Idzikowski, który podziękował za tak duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w „międzyszkolny pojedynek”, wzbogacający wiedzę o Przemyślu i regionie, mając tym samym nadzieję na kontynuację tak wartościowego przedsięwzięcia, jakim jest konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”.

Marcin Duma - SP Nr 15

Opublikował:  | Data publikacji: 23-03-2011 15:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01