45 OGÓLNOPOLSKI RAJD "TWIERDZA PRZEMYŚL" 16.04.2011r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

przy współpracy
Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Koła Przewodników PTTK, Klubu Górskiego PTTK „Karpaty”
 

organizuje

45 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”
Przemyśl, 16 kwietnia 2011 r.


TRASY RAJDU:
Trasa nr 1 Koła Przewodników PTTK

Zbiórka o godz. 10:15 w dniu 16.04.2010 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Wyjazd autobusem o godz. 10:15 do Pikulic. Przejazd do Pikulic płatny dodatkowo 2 zł przy wpisowym.

Przejście trasy: Pikulice – fort Optyń – fort Hermanowice IIIa - kładka na Wiarze – fort Łuczyce III.

Długość trasy: 7 km Punkty: 7 pkt. do OTP, 8 pkt. do GOT
Prowadzenie: Marzena Opaluch, Wojciech Puc

Trasa nr 2 Koła Przewodników PTTK

“Śladami dwóch wojen światowych po Twierdzy Przemyśl”

Zbiórka uczestników o godz. 10:00 w dniu 16.04.2011 przy bunkrze lini Mołotowa przy hotelu Gromada ul. Piłsudskiego w Przemyślu.
Przejście trasy: Brama Sanocka Dolna – Brama Sanocka Górna – Fort XVIc Trzy Krzyże – Fort XVI Zniesienie – Kopiec Tatarski, Bateria XVIb – cmentarze z I i II wojny światowej – cmentarz strzelców siczowych – kaponiera ppac. - koszary 10 PAC – fort 2 Nehrybka – most wiszący na Wiarze – zespół kaponier ppanc. - fort III Łuczyce
Długość trasy: 11 km Punkty: 13 pkt. do GOT, 11 pkt. do OTP

Prowadzenie: Halina Stadnik, Krzysztof Stadnik

Trasa nr 3 Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK
Zbiórka o godz. 9:30 w dniu 16.04.2011 na parkingu przy stadionie Polonia ul. Sanocka w Przemyślu. Przejazd autobusem do Łapajówki. Przejazd na Łapajówkę płatny dodatkowo 2 zł przy wpisowym.

Przejście trasy: Łapajówka – fort XV Borek – Siedliska – fort I Salis – Soglio –Jaksmanice – fort Cyków – fort II Jaksmanice - Rożubowice – fort III Łuczyce.
Długość trasy: 12 km. Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT.

Prowadzenie: Dariusz Hop

Trasa nr 4 Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK - ROWEROWA

Zbiórka uczestników o godz. 11.00 w dniu 16.04.2011 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15.

Przejazd trasą: Przemyśl - Pikulice - fort V Grochowce - fort IV Optyń – Hermanowice – Malhowice – Stanisławczyk – Rożubowice - fort III Łuczyce.

Długośc trasy: ok. 18 km ; Punkty: 10pkt. do KOT
Prowadzenie: Jan Paradysz ( Przodownik Turystyki Kolarskiej)
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4 rowerowej

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę. Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo. .

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 11.04.2011 r. - poniedziałek) należy dokonać w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

    * Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2011 r.) - 5 zł
    * Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 6 zł
    * Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 9 zł
    * Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkową odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, transport ok. godz. 15:00 z Łuczyc do Przemyśla (ul. Jagiellońska).

Zakończenie rajdu: Zakończenie rajdu odbędzie się o godz. 14.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu Łuczyce III.

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-03-2011 14:42 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-07-2013 09:01

Na skróty