9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba o wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży z SOSW Nr 1 w Przemyślu

Szkolne Koło Caritas działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu zajmującym się kształceniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo stara się zorganizować wyjazd wychowanków do Francji. W programie planowanego wyjazdu znalazły się miejsca do których przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata: Lourdes, La Salette, Ars. Te wyjątkowe miejsca związane z objawieniami Matki Bożej to miejsce szczególne dla osób niepełnosprawnych, które doznały cudownych uzdrowień.
Wyjazd młodych pielgrzymów z Przemyśla możliwy będzie przy wsparciu go przez ludzi dobrej woli. Ewentualne wpłaty można kierować na konto szkolnego Koła Caritas przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu nr rachunku bankowego: 83 2030 0045 1110 0000 0162 6950 (Bank BGŻ oddział w Przemyślu). W imieniu dyrekcji i podopiecznych ośrodka serdecznie dziękujemy za przekazane pieniądze na ten cel.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2011 13:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01