10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza, że w dniu 17 marca 2011 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła a

Przemyśl, dnia 20 listopada 2009r.

MKL-V.7150.3.2011.JS6

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

ogłasza, że w dniu 17 marca 2011 r. o godz. 10:00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w niżej wymienionych budynkach – przyjmując oferty:

 

1) ul. 3 Maja 22: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferował

P. Łukasz Czekaj

 

2) ul. Serbańska 17: najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto   zaoferowała

P. Ewa Rabska

 

Wadia po przetargach podlegają zwrotowi za wyjątkiem w/w osób wygrywających przetargi, które to wadia zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokale.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

1)                    3.400 zł, słownie: trzy tysiące czterysta złotych ( 3-go Maja 22)

2)                    2.900 zł, słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych (Serbańska 17)

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-03-2011 08:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2011 08:25