14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W Przemyślu rozmawiano na temat organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

We wtorek 15 marca br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się drugie robocze spotkanie związane z organizacją tegorocznej edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480”- n a miejscu planowanej budowy przejścia Granicznego Malhowice-Niżankowice. W spotkaniu oprócz delegacji z Ukrainy udział wzięli przedstawiciele służb granicznych oraz samorządowcy. Harmonogram działań zakłada organizację tego wydarzenia we wrześniu bieżącego roku. Swój akces i współudział w projekcie wyrazili Marszałkowie i Wojewodowie po obu stronach granicy. Podczas spotkania idea, a także wstępny program zostały przedstawione służbom granicznym.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (421,10KB)

JPGNULL (490,30KB)

JPGNULL (511,79KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-03-2011 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01