-11.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu:
1. Wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
2. Oświaty, edukacji i wychowania.
3. Wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach.
 
Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2011 roku – decyduje data wpływu do Kuratorium.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=8088&idg=5&idp=8088  
 
Przygotowała M. Kroczek
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl