8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Starania o dofinansowanie budowy obwodnicy

W dniu 4 marca br. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz przy udziale Posła Na Sejm RP Piotra Tomańskiego spotkał się w Ministerstwie Infrastruktury z Podsekretarzem Stanu Radosławem Stępniem. Spotkanie dotyczyło starań samorządu Miasta o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla. Wnioskowana kwota to 8.100.000 zł, która w przypadku jej przyznania stanowiłaby uzupełnienie wkładu własnego samorządu na tę inwestycję.
W wyniku rozmów i przedstawionych argumentów, Minister Radosław Stępień przedstawił swoje stanowisko, zapewniając o rekomendacji dla naszego wniosku. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania należy do Ministra Finansów.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-03-2011 15:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05