9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe taryfy za wodę i ścieki będą obowiązywać od 18 marca

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w ubiegłym roku uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawił w dniu 5 stycznia br. propozycje nowych stawek opłat. Okres obowiązywania dotychczasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został przedłużony do dnia 17 marca – po tym terminie Przedsiębiorstwo nie miałoby podstaw prawnych do rozliczania dostaw wody i odprowadzania ścieków. Obowiązujące od dnia 18 marca przez najbliższy rok taryfy to: dostarczanie wody - 4, 04 zł brutto za m3 oraz odprowadzanie ścieków – 4, 56 zł brutto za m3. Procentowy wzrost stawek wyniesie: 3, 97% za zaopatrzenie w wodę i 4, 13% za odprowadzanie ścieków.


Przedstawione przez Zarząd PWiK Sp. z o.o. w styczniu taryfy zawierały propozycje opłat w wysokości: dostarczanie wody - 4, 10 zł brutto za m3 oraz odprowadzanie ścieków – 4, 59 zł brutto za m3. Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującą procedurą przeprowadził weryfikację przedstawionych kosztów, zwracając uwagę na konieczność obniżenia tych, które zależą od polityki przedsiębiorstwa i nie są kosztami stałymi, czyli np. wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami.
Kolejna propozycja Zarządu PWiK przedstawiona Prezydentowi w dniu 7 lutego br. zawierała stawki w wysokości: dostarczanie wody - 4, 06 zł brutto za m3 oraz odprowadzanie ścieków – 4, 56 zł brutto za m3. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz informował o złożonej propozycji Przewodniczącego Rady Miejskiej, o przedstawionych propozycjach dyskutowali  także radni klubów koalicyjnych. Prezydent Miasta zaproponował dalszą weryfikację kosztów przez Spółkę miejską, a w przypadku braku kolejnej korekty skierowanie taryfy opłat pod obrady Rady Miejskiej.
Ostateczna propozycja taryf przedstawiona Prezydentowi Miasta przez Zarząd PWiK Sp. z o.o. w dniu 14 lutego br., które będą obowiązywać Przemyślu od dnia 18 marca przez najbliższy rok to: dostarczanie wody - 4, 04 zł brutto za m3 oraz odprowadzanie ścieków – 4, 56 zł brutto za m3. Procentowy wzrost stawek wyniesie: 3, 97% za zaopatrzenie w wodę i 4, 13% za odprowadzanie ścieków.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oprowadzania ścieków zgodnie z ustawowymi przepisami są ustalane przez Przedsiębiorstwo na jeden rok. Zwiększenie tych opłat wynika głownie ze wzrostu kosztów energii i prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. inwestycji (przewidzianych w wieloletnim planie inwestycyjnym przedsiębiorstwa). Na terenie miasta z usług wodociągowych i kanalizacyjnych korzysta 98% mieszkańców i nie następuje już przyrost liczby korzystających, przy jednoczesnej konieczności stałych remontów i modernizacji. Długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę wynosi 272, 7 km z czego powyżej 25 lat eksploatowane jest jej 43%, w przypadku sieci kanalizacyjnej to odpowiednio 192, 8 km i 26%.
Uzasadnienie podwyżki opłat ma więc charakter ekonomiczny, ale jednocześnie Zarząd Przedsiębiorstwa zobowiązał się do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych i wprowadzenia programu redukcji kosztów operacyjnych.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-03-2011 13:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01