Rozmowy na temat organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa

W środę 2 marca br. Robert Choma Prezydent Miasta na zaproszenie Rejonowej Rady Starego Sambora i Federacji Organizacji Samorządu Miejskiego „Euroregion Karpaty-Ukraina” uczestniczył w spotkaniu związanym z organizacją Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480” w Starym Samborze na Ukrainie. Według założeń projektu odbędą się one na terenie planowanej budowy przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.
Podczas spotkania, któremu przewodniczył Wolodymyr Horbowy Przewodniczący Rejonowej Rady Starego Sambora mówił o potrzebie zintensyfikowania działań na rzecz uruchomienia wspomnianego przejścia granicznego. Efektem spotkania jest podpisana – przez Prezydenta Przemyśla i Starostę Powiatu Przemyskiego oraz Przewodniczącego Rejonowej Rady Starego Sambora i Przewodniczącego Starosamborskiej Rejonowej Administracji Państwowej - w Niżankowicach Rezolucja do Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Podpisana przez polską i ukraińską stronę Rezolucja zostanie przekazana w czwartek 3 marca br. na IX posiedzeniu Rady we Lwowie. Ponadto w treści znalazł się też apel o wsparcie inicjatywy przeprowadzenia Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „Granica 480” na miejscu planowanej budowy przejścia Granicznego Malhowice-Niżankowice.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa to jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Służy pokonywaniu barier między społecznością polską i ukraińską, kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, odbywające się cyklicznie na granicy polsko-ukraińskiej, przyczyniają się do dyskusji na temat dobrosąsiedzkich relacji i potrzeby zacieśnienia współpracy między krajami Unii Europejskiej a Europą Środkowo-Wschodnią. Inicjatywa przekształca sposób życia społeczności po obydwu stronach wschodniej granicy Unii: od „odwróconych do siebie plecami" do wspólnego życia „twarzą w twarz".

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL (505,22KB)

JPGNULL (501,37KB)

JPGNULL (427,42KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-03-2011 09:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:01

Na skróty