Wycofanie wniosku

Prezydent Miasta Przemyśla w porozumieniu z koalicyjnymi klubami radnych, podjął decyzję o wycofaniu złożonego w listopadzie ub. roku wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenu Rynku Starego Miasta w Przemyślu”. Przypomnijmy, że samorząd starał się o dofinansowanie tego projektu w ramach Działania 7.1 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, projekt dotyczył nie tylko rewitalizacji płyty Rynku Starego Miasta w Przemyślu, ale także budowy podziemnej trasy turystycznej oraz (w porozumieniu ze Starostwem Przemyskim) renowacji zabytkowej fasady siedziby Starostwa przy Pl. Dominikańskim 3.


Wspomniana decyzja jest spowodowana wykazaniem przez Urząd Marszałkowski wystąpienia tzw. pomocy publicznej, na niektórych elementach projektu, tj. podziemnej trasie turystycznej oraz budynku tzw. pawilonu zabezpieczającego skarpę. Efektem tego jest obniżenie poziomu ewentualnego dofinansowania wniosku z przewidywanych 76% do ok. 50%, a to oznacza dodatkowe 2, 5 mln zł, które samorząd miasta musiałby pokryć z własnych środków. Biorąc pod uwagę obciążenie budżetu w tym roku i najbliższych latach, wynikające z budowy drogi obwodowej oraz realizacji projektu uzbrojenia specjalnej podstrefy ekonomicznej, nie ma możliwości przeznaczenia dodatkowych sum pieniędzy na Rewitalizację Rynku.


Nie oznacza to jednak rezygnacji z rewitalizacji tej części przemyskiego Starego Miasta. Obecnie trwają prace w podziemiach budynku Rynek 1, a ich zakończenie zaplanowane zostało na dzień 30 kwietnia br. Także w tym roku realizowany będzie kolejny etap tej inwestycji i potrwa on od lipca do października. Wartość prac tego etapu to 730 tys. zł. Samorząd Miasta stara się o pozyskanie środków pozabudżetowych na tę inwestycję - 28 lutego br. złożony został wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o jej dofinansowanie w wysokości 365 tys. zł.
Wkrótce będą również gotowe wizualizacje rewitalizacji płyty Rynku, które będą podstawą do dalszej dyskusji i konsultacji z mieszkańcami na ten temat.

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-03-2011 11:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05

Na skróty