Nominacje w Plebiscycie "Przemyślanin Roku 2010"

Honorowy Patronat: Prezydent Miasta Przemyśla

Kapituła Plebiscytu „Przemyślanin Roku 2010” w składzie: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Poseł na Sejm: Piotr Tomański, Poseł na Sejm: Rząsa Marek, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla - Jan Bartmiński, Starosta Powiatu Przemyskiego - Jan Pączek, Członek Sejmiku Podkarpackiego: Andrzej Matusiewicz, Dyrektor Centrum Kultury i Nauki "Zamek" Renata Nowakowska, Prorektor Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Prezes TPN - Zdzisław Budzyński, Prezes TPPiR: Bogusława Pieczyńska i członek TPPiR Czesław Sawicki w dniu 26 stycznia 2011 r. nominowała pięć osób do Plebiscytu ”Przemyślanin Roku 2010”.

W dniach od 15 lutego – 15 kwietnia  2011 r. za pośrednictwem infolinii  704 107 040
koszt połączenia 1.49 zł  - mieszkańcy miasta Przemyśla i regionu spośród osób nominowanych będą wybierać Przemyślanina Roku 2010:

Jeśli chcesz by Przemyślaninem Roku został  Dryniak Daniel - wybierz tonowo 1

Jeśli głosujesz na Lewickiego  Macieja - wybierz tonowo 2
Jeśli uważasz, że Przemyślaninem Roku powinien zostać Miszczak Jan - wybierz tonowo 3
Jeśli chcesz swój głos oddać na Nodżaka Mirosława - wybierz tonowo 4
A jeśli oddajesz swój głos na Olbromskiego  Mariusza - wybierz tonowo 5

Głosować można poprzez telefony stacjonarne, operatorów sieci : Era i Orange, oprócz PLUS’A
i PLAY’A!

Notki biograficzne Nominowanych zamieszczone były w tygodniku „Życie Podkarpackie”
w dniu 16 lutego br., a przez cały okres głosowania będą zamieszczone na stronie internetowej „Życia Podkarpackiego” oraz na specjalnych plakatach na terenie miasta Przemyśla, jak i  na stronie internetowej organizatora Plebiscytu – Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - www.tppir.przemysl.pl

W dniu 7 marca  2011 r. w restauracji Wiedeńskiej  o godz. 17.00 odbędzie się „Koncert Nominacje 2010 ”, w trakcie którego Prezydent Miasta Przemyśla wręczy każdej nominowanej osobie- AKT NOMINACJI.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej organizowanej z okazji Święta 3 - Maja.

JPGNULL (468,53KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-02-2011 12:52 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-04-2011 08:04

Na skróty