10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odznaczeni Przemyślanie

Na 129 odznaczeń wręczonych w dniu 15 lutego br. w auli Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, kilka przypadło Przemyślanom.
I tak Złoty Krzyż Zasługi otrzymał onkolog dr Jan Hołówka za wkład pracy w promocję badań przesiewowych zwłaszcza w środowiskach wiejskich.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał  Ryszard Miłoszewski za działalność na rzecz kupców przemyskich i rozwoju  działalności gospodarczej.
Brązowe Krzyże zasługi otrzymały Bogusława Pieczyńska  i Alicja Chruścicka za pracę społeczną i charytatywną.

Złote  Medale za Długoletnią Służbę  otrzymali Kazienko Wojciech, Wiglusz Zdzisław i Jadwiga Sikora oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Helena Śmigielska  - pracownicy PCKiN „Zamek”.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz,  a na podsumowanie uroczystości powiedziała do zebranych: "Cieszę się, że na Podkarpaciu są tak wspaniali ludzie. To dzięki Państwa zaangażowaniu nasz region pięknieje i rozwija się".

Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniających czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną Krzyże Zasługi I,II,II stopnia oraz medale są nadawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Alicja Chruścicka

 

JPGWojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz

JPGOdznaczeni w dniu 15 lutego 2011

JPGSrebrny Krzyż Zasługi otrzymuje Pan Ryszard Miłoszewski

JPGSrebrny Krzyż Zasługi

JPGOdznaczeni Przemyślanie

JPGSrebrny Krzyż Zasługi otrzymuje Pan Ryszard Miłoszewski

JPGLegitymacja

JPGOdznaczeni Przemyślanie

Opublikował:  | Data publikacji: 22-02-2011 10:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2011 08:04