2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Poniżej umieszczono projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015 ze zmianami wprowadzonymi na prośbę beneficjentów w związku z przeprowadzaną obecnie, przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, oceną formalną wniosków złożonych przez Beneficjentów w ramach Działania 7.1 – Rewitalizacja miast oraz Działania 7.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl