2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013!

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy projektami przedłożonymi o dofinansowanie w ramach w/w działań a projektami ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Przemyśla prosimy o skorygowanie rozbieżności w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego do godziny 10.00 na formularzu wniosku, który dostępny jest pod adresem:
http://www.przemysl.pl/urzad_miejski/383/lokalny_program_rewitalizacji_miasta_przemysla/ i przedłożenie go bezpośrednio do Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 106 w wersji papierowej lub elektronicznej na adres lub

Wydział Funduszy Europejskich i Straegii Rozwoju UM

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl