4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

UWAGA BENEFICJENCI działania 7.1 „Rewitalizacja miast” i działania 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013!

W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy projektami przedłożonymi o dofinansowanie w ramach w/w działań a projektami ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Przemyśla prosimy o skorygowanie rozbieżności w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego do godziny 10.00 na formularzu wniosku, który dostępny jest pod adresem:
http://www.przemysl.pl/urzad_miejski/383/lokalny_program_rewitalizacji_miasta_przemysla/ i przedłożenie go bezpośrednio do Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 106 w wersji papierowej lub elektronicznej na adres lub

Wydział Funduszy Europejskich i Straegii Rozwoju UM

Opublikował:  | Data publikacji: 14-02-2011 10:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05