16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Czekamy na Nowy Rok” – Dzień Babci i Dziadzia w SP 5

01 lutego 2011 roku dzieci ze świetlicy szkolnej oraz wybrani uczniowie z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 5 zaprezentowali swoim Rodzicom, Babciom i Dziadziom widowisko teatralne pt." Czekamy na Nowy Rok". 

Na to spotkanie dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie w ramach dodatkowych zajęć muzycznych (pozalekcyjnych) oraz świetlicowych "Spotkań z teatrem".

Głównym celem zajęć teatralnych było kultywowanie dawnych obrzędów, tradycji i zwyczajów związanych z porą Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz popularyzacja kultury ludowej górali. Istotnym celem było uświadomienie uczniom poczucia tożsamości narodowej i wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Na widowisko składały się scenki związane z chodzeniem po kolędzie, które oparte na starych wzorach; wzbogacone zostały współczesnymi treściami i własnymi pomysłami autorek.

Inscenizacja, która obfitowała w śpiewy, tańce góralskie, muzykę ludową, przyśpiewki, pieśni kolędnicze, wygłaszane oracje i życzenia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony zaproszonych Gości. 

Na koniec spotkania dzieci złożyły swoim bliskim życzenia z okazji minionego Święta Babci i Dziadka i ugościły wszystkich słodkościami.
 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za finansowe wsparcie w. w. przedsięwzięcia.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl