17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Muzeum Historii Miasta zaprasza

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ogólnopolska sesje naukową Kultura Pogranicza Polsko – Ukraińskiego z udziałem wybitnych luminarzy kultury. Sesja odbędzie się w dniu 9 lutego 2011 roku o godzinie 12:00 w Muzeum Historii Miasta Przemyśla Rynek 9. Wstęp wolny.


Program
godz. 12.00 – Muzeum Historii Miasta Przemyśla – Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Sesja naukowa
KULTURA POGRANICZA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO
Powitanie uczestników sesji przez Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusza Jerzego Olbromskiego.
Wystąpienia
1. dr hab. Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich „Współpraca Zakładu Narodowego im. Ossolińskich z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie”.
2. Kasper Pawlikowski – „Kolekcja Pawlikowskich w zbiorach Lwowskiego Ossolineum”.
3. Jerzy T. Petrus – wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – „Wawel a Kresy. Wspólne prace polsko-ukraińskie nad dziedzictwem wieków”.
4. Michał Dworczyk – Zarząd Główny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Oświata i kultura w regionie przygranicznym”.
5. Wiesław Malawski – wicedyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie – „Wilanów a Żółkiew – perspektywy współpracy”.

godz. 18.30 - Nowy gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – sala audiowizualna:

Program artystyczny
NASZE SERCA ZOSTAŁY WE LWOWIE
– Projekcja filmów: Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich.
– Refleksje o współczesnym i dawnym Lwowie – Elżbieta Sawicka.
– Program poetycki – prezentują Maria Gibała, Rita Legumina-Dwernicka i Mieczysław Szabaga.
– Refleksje o filmie „Mała matura 1947” Janusza Majewskiego – Janusz Nowakowski.
– Występ kapeli FIDELIS (piosenka lwowska i o Lwowie).
Projekt części artystycznej: Zdzisław Czernecki
Prowadzenie: Jan Miszczak

źródło: Muzeum Narodwe Ziemi Przemyskiej

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2011 14:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:04