10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (sport kwalifikowany).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu
 
Nazwa zadania: Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Uwaga:
W związku z powyższym należy dostarczyć do Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego, ul. Łukasińskiego 7 zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania do kwoty dotacji.

DOTNULL (66,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 02-02-2011 12:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-02-2011 12:29