15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszony został przetarg dla przedsiębiorców w przemyskiej podstrefie ekonomicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:

- nr 2/9 o pow. 16,4556 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
- nr 6/3 o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr PR1P/00071675/0),
- nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr PR1P/00071599/3)

położonych przy ul. Pustej w Przemyślu, z prawem odkupu na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl. Treść ogłoszenia o przetargu opublikowano na stronach internetowych: www.tsse.pl, www.arp.com.pl w BIP oraz www.przemysl.pl/bip

Zobacz Treść Ogłoszenia.

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 02-02-2011 10:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05