14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Umowa na wykonanie uzbrojenia specjalnej strefy ekonomicznej podpisana.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 26 stycznia 2011r. została podpisana umowa z firmą MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z Krakowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Przemyskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• budowę drogi dojazdowej od ul. Bakończyckiej do ul. Pustej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Stawowej
• budowę drogi wewnętrznej od ul. Pustej do ul. Ułańskiej i dalej do ul. Słowackiego
• budowę sieci kanalizacyjnej
• budowę sieci wodociągowej
• meliorację przedmiotowego terenu


Wartość całkowita: 20 473 280,78 zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 16 788 090,24 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

JPGNULL (304,83KB)

JPGUmowę podpisali: Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Miasta oraz Sławomir Barczak Dyrektor Regionu MOTA ENGIL Central Europe S.A (329,04KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 26-01-2011 13:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05