-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Sport i Środowisko - najlepsze praktyki"

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w projekcie „Sport i Środowisko - najlepsze praktyki". Organizatorami akcji są: Fundacja RECAL, TAFISA - Światowa Organizacja Sportu dla Wszystkich oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Inicjatywa ma na celu propagowanie działań proekologicznych w połączeniu z aktywnością sportową. Projekt dedykowany jest głównie dla Szkół Mistrzostwa Sportowego, placówek oświatowo-dydaktycznych o profilu sportowym oraz klubów i sekcji sportowych, które w swoich działaniach łączą rozwój fizyczny z działaniami edukacyjnymi.
 
Prace projektowe polegające na opisie najciekawszych inicjatyw oraz działań proekologicznych,  realizowanych przez uczestników w związku z aktywnością sportową, mogą być zgłaszane do końca czerwca 2011 roku na adres e-mail: sport@recal.pl. Prace te, powinny być przygotowane indywidualnie przez poszczególne szkoły lub kluby w oparciu o doświadczenia zgromadzone wcześniej lub działania wypracowane specjalnie na potrzeby tego projektu.
Jeśli uczestnicy projektu „Sport i środowisko – najlepsze praktyki” chcieliby uzyskać wsparcie m.in. przez otrzymanie nagród rzeczowych dla najlepszych lub wyróżnionych uczniów, mogą zgłaszać zawody i imprezy sportowe, które będą opisane w projekcie, przed ich rozpoczęciem na adres e-mail: sport@recal.pl.
Podsumowaniem  projektu będzie  publikacja „Sport i środowisko – najlepsze praktyki” zawierająca informację o najciekawszych i najbardziej innowacyjnych inicjatywach zrealizowanych przez jego uczestników. Będzie ona zawierać opisy i zdjęcia dokumentujące najlepsze praktyki obejmujące różne obszary działań jak np. recykling, oszczędność energii i wody, transport publiczny oraz organizację „zielonych” zawodów sportowych.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:

Przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 25-01-2011 08:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 08:18