-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego

Szanowni Państwo,

Przed nami czas rozliczeń podatkowych. Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Każdy z nas może samodzielnie zdecydować komu przekazać część podatku należnego państwu, który trafi, za pośrednictwem urzędu skarbowego, do wybranej organizacji.
W praktyce wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce numer Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokość kwoty.

Organizacje pożytku publicznego podejmują ważkie zadania społeczne. Ich działalność wzbogaca i wspiera samorząd w realizacji jego zadań. Uzyskanie przez organizację statusu pożytku publicznego jest potwierdzeniem najwyższych standardów jakimi kieruje się ona w swojej działalności.

Wśród ponad sześciu tysięcy zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego, niespełna 40 funkcjonuje na terenie Przemyśla. Są to organizacje działające w sferze sportu, pomocy społecznej, dzieci i młodzieży, nauki, osób starszych i niepełnosprawnych.

Do Państwa należy decyzja komu przekazać swój jeden procent. Ze swej strony zachęcam do okazania gestu społecznej odpowiedzialności.

Liczę na Państwa przychylność i zrozumienie.

Z poważaniem


Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

 


1 %

NA RZECZ ORGANIZACJI POżYTKU PUBLICZNEGO


Kto może przekazać 1 % podatku?

* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


Komu możemy przekazać?

* Dowolnej organizacji pożytku publicznego - wykaz został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Warto zwrócić uwagę na organizacje działające na terenie miasta Przemyśla.

Wykaz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010

Lp.

Nazwa Organizacji

Nr KRS

Adres siedziby

1

Miejski Klub Sportowy „Polonia” Przemyśl

89943

ul. Sienkiewicza 7

2

Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN

41415

ul. Barska 15

3

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej  CIS w Przemyślu

34952

ul. Barska 15

4

Nadsańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Przemyślu

32101

ul. Rogozińskiego 17/63

5

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Oddział w Przemyślu

20967

ul. Barska 15

6

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

17172

ul. Sportowa 6

7

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej

15387

Plac Dominikański 3

8

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE"

15183

ul. Batorego 22

9

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 127870

ul. Kościuszki 7

10

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

67372

Rynek 5

11

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

16549

ul. Barska 15

12

Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum NR 1

w Przemyślu

191075

ul. 3 Maja 38

13

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Caritas" w Przemyślu

246791

ul. Piotra Skargi 6

14

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu

1812

ul. Kościuszki 5

15

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

71770

ul. Klasztorna 1

16

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu

15000

ul. Wybrzeże Jana Pawła II 78

17

Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

22710

ul. Słowackiego 91

18

Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

32145

Rynek 5

19

Stowarzyszenie „Medycyna Integracyjna”

182143

ul. Rogozińskiego 30

20

Stowarzyszenie Przyjaciół ZSEiO w Przemyślu

279970

ul. Kilińskiego 10

21

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”

307418

ul. Piotra Kmity 4/11

22

Fundacja Życia Podkarpackiego "Podaruj Dzieciom Radość"

278504

ul. Barska 15 

23

Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca

278630

ul. Grunwaldzka 54A/32

24

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii

i Zasobów Ludzkich w Przemyślu

234143

ul. Słowackiego 85

25

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

313847

ul. Zamoyskiego 15

26

Fundacja Ochrony Zdrowia im. Włodzimierza Czwerynko

65101

ul. Ofiar Katynia 26

27

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu

70587

ul. Łukasińskiego 12

28

Stowarzyszenie „Ukraiński Dom Narodowy” w Przemyślu

304473

ul. Kościuszki 5

29

Polski Związek Wschodni

70860

ul. Lelewela 4

30

Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „San” Okręg w Przemyślu

200068

ul. Władycze 10

31

Polski Komitet Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki w Przemyślu

65569

ul. Kopernika 21

Wykaz organizacji pożytku publicznego mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla, działających jako terenowe jednostki organizacyjne
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010

 

1

Związek Harcerstwa Polskiego

94699

Warszawa,

ul. M. Konopnickiej 6

 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich

Przemyśl,

ul. 22 Stycznia 20

 

2

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

113420

Warszawa,

ul. Zielna 39

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Przemyślu

brak danych

 

3

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

69581

Wrocław,

ul. Kołłątaja 26 A

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu

Przemyśl,

ul. M. F. Focha 12

 

4

Polski Czerwony Krzyż

225587

Warszawa,

ul. Mokotowska 14

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

Przemyśl,

ul. Rzeczna 20

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

cel szczegółowy: Oddział Okręgowy w Przemyślu

 

114345

Przemyśl,

 Plac Dominikański 3

     

 

Jak przekazać ?


Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer Krajowego Rejestru Sądowego organizacji i kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie ma już obowiązku przytaczania pełnej nazwy organizacji.


Co jeszcze warto wiedzieć?

* 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

* W odpowiedniej rubryce możemy także wskazać przeznaczenie kwoty 1 % oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych identyfikacyjnych.

Więcej informacji także na stronie Urzędu Skarbowego w Przemyślu >>
 
 

 

JPG1% dla OPP (4,94KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 21-01-2011 08:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2011 08:04