20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

V sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

V sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 3 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 22 grudnia 2010 r. i 29 grudnia 2010 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. Nr 12/2010.
6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 r.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – proj. Nr 11/2010,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytanie opinii komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
6) podjęcie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Przemyśl do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 2/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 214/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2010 r. wprowadzającego zakaz parkowania pojazdów przy studniach publicznych – awaryjnego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 60/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady miejskiej do określania dla przewodniczącego rady miejskiej terminu i miejsca wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – proj. Nr 3/2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Przemyślu oraz przewodniczących zarządów osiedli – proj. Nr 61/2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2011 r. – proj. Nr 4/2011.
12. Wystąpienia radnych.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-01-2011 15:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:06