17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty

Informujemy, że w  dniu 18 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Rozporządzenie znajduje się w odnośniku "Do pobrania".
Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2011 13:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2011 08:06