11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PO FIO 2011-ogłoszono otwarty konkurs ofet

Informujemy, iż został ogłoszony otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w roku 2011 ze środków krajowego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
Wysokość środków na finansowanie PO FIO
w roku 2011 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Do konkursu mogą przystąpić: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy.

Oferty należy przesłać
do dnia 6 lutego 2011 r.

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania oraz generator ofert znajdują się na  stronie internetowej:
www.pozytek.gov.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2011 12:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-04-2011 08:06