Zakończenie projektu na stadionie KS "Czuwaj"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 31 grudnia 2010r. złożono ostatni wniosek o płatność dla projektu „Remont i modernizacja kompleksu sportowego CZUWAJ w Przemyślu” realizowanego w ramach działania 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 26 listopada 2010r. Przedmiotowy projekt obejmował przebudowę i modernizację kompleksu sportowego "CZUWAJ" przy ul. 22 Stycznia 6, w skład której wchodziło:
1. Przebudowa płyty boiska głównego wraz z wyposażeniem.
2. Remont i rozbudowa trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek.
3. Przebudowa budynku usługowego.
4. Wymiana nawierzchni dojść i dojazdów oraz placów manewrowych.
5. Remont i budowa ogrodzenia.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia stadionu.


Wartość całkowita: 3 318 990,86zł
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 2 098 760,16 złInwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-01-2011 16:49 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-02-2013 11:05

Na skróty