10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Skład

Przewodnicząca  

    Joanna Gawrecka                        wykształcenie wyższe, pedagog; studia podyplomowe:
                                                              
surdopedagogika, socjoterapia wczesnego wsparcia
                                                              rozwoju; 
certyfikowany terapeuta systemowej terapii rodzin,
                                                              trener Pride, położna, udokumentowany udział w warsztatach,
                                                              seminariach, konferencjach i szkoleniach z zakresu
                                                              profilaktyki.

Członkowie

      Ks. dr Stanisław Zarych              duszpasterz środowisk trzeźwościowych, honorowy
                                                                Obywatel Miasta Przemyśla, organizator Oazy
                                                                Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia Człowieka,
                                                                założyciel grup AA w Przemyślu. Honorowy Kanonik
                                                                Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

      Halina Kasyan                           wieloletni ławnik Sądu Rejonowego w Przemyślu;
                                                                ukończone szkolenia z zakresu profilaktyki
                                                                uzależnień.

Grażyna Kościółko                            certyfikowany terapeuta uzależnień, zatrudniona
                                                          w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
                                                          Psychiatrycznym w Żurawicy, członek Krucjaty
                                                          Wyzwolenia Człowieka.

Witold Mulczyński                            wykształcenie wyższe, funkcjonariusz Straży Miejskiej
                                                          w Przemyślu; doświadczenie w pracy kuratora sądowego.

      Renata Bednarska-Grądecka        wykształcenie wyższe, funkcjonariusz Komendy
                                                                Miejskiej Policji w Przemyślu w stopniu sierżanta, 
                                                                asystent Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Wydziału
                                                                Prewencji

Barbara Pichur                           wykształcenie wyższe, psycholog, biegły sądowy przy Sądzie
                                                         Okręgowym w Przemyślu, terapeuta uzależnień, radna.

Krzysztof Bereś                            emerytowany lekarz medycyny, liczne udziały w
                                                          kursach,  ukończone seminaria i warsztaty z
                                                          zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Andrzej Wilk                              upoważniony do wykonywania wywiadów
                                                          środowiskowych z ramienia GKRPA, doświadczenia w
                                                          pracy z grupami AA, ukończone szkolenia z zakresu
                                                          profilaktyki uzależnień oraz nt. procedury pracy ze
                                                          sprzedawcami napojów alkoholowych o ograniczaniu
                                                          dostępności alkoholu dla nieletnich.
               

Zdzisław Solka                           były radny Rady Miejskiej w Przemyślu, ławnik Sądu
                                                          Rejonowego w Przemyślu, ukończone szkolenia z
                                                          zakresu profilaktyki uzależnień.

     Małgorzata Wieliczko                    licencjat: niedostosowanie społeczne i resocjalizacja;
                                                                magister pedagogiki UMCS, Studium Pomocy
                                                                Psychologicznej, pracownik socjalny MOPS, kurator
                                                                społeczny.
   

Opublikował:  | Data publikacji: 14-01-2011 10:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-01-2011 10:27