22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych 
w ramach zadania: „Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, podzadania: „Upowszechnianie Sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 
Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Sportu 
i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
 
I. Zadania przewidziane do realizacji:
 
1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – Program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” - koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku  Sportowego,
4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
5. szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
6. promocja sportu osób niepełnosprawnych,
7. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych
 
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, 
ul. Senatorska 14, w terminie do 24 stycznia 2011 r.
Więcej informacji na stronie:
 
przygotowała M. Kroczek
Opublikował:  | Data publikacji: 14-01-2011 09:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-01-2011 09:37