-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Związek Hodwców Kanarków i Ptaków Egzotycznych "San" Oddział w Przemyślu

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI
Adres: ul. Rogozińskiego 4/31,  37-700 PRZEMYŚL

tel.: 502-949-605
e-mail: ptaki.hodowla.natura@onet.pl

www.ptakihodowlanatura.com.


NIP:        795-237-87-49
REGON:  180-111-257
Nr  KRS: 0000200068

Przedstawiciel władz organizacji: Prezes Zbigniew Nowak

DZIAŁALNOŚĆ

 

Związek jest kontynuatorem tradycji działania pierwszego w Przemyślu , założonego w 1959 roku Związku Hodowców Kanarków "SAN" . ZHK i PE "SAN" Posiada status organizacji "Non Profit" Nr KRS:  0000200068
Celem Związku w szczególności jest propagowanie hodowli i ochrony ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego, ochrona rzadkich gatunków zwierząt i ich środowiska w naturze, edukacja ekologiczna, prowadzenie i wspieranie hodowli oraz reintrodukcji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków ptaków szponiastych, między innymi sokoła wędrownego.
Doświadczenia i osiągnięcia:
ZHKiP „SAN” w Przemyślu posiada bogate ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji celów statutowych. Przez okres pół wieku działalności przewinęło się ponad 350 członków naszej organizacji. Ludzie ci włożyli wiele trudu i poświęcenia w działalność Związku. Kilkudziesięcioletnie tradycje ZHKiPE „SAN” i działalność statutowa niezarobkowa, oparta na pracy społecznej członków dowodzi, że sukcesywnie podnosi się stan wiedzy wśród młodzieży i społeczeństwa o ochronie przyrody i szczególnej roli jaką pełnią ptaki w życiu naszej planety.


Nasze motto:
„Nie było ludzi – były już ptaki,
zginą ptaki – zginie także człowiek”

Działania wg statutu:

Nadrzędnym celem jest reintrodukcja (ponowne wprowadzenie do środowiska) Raroga – Falco Cherrug i Sokoła Wędrownego Falco Peregrinus jednego z najszlachetniejszych i najszybszego stworzenia na ziemi. Czynimy także starania o zachowanie występujących w naszym środowisku Żołny i Kraski znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze CR (gatunki skrajnie zagrożone).


ZHKi PE „SAN” swoje cele realizuje poprzez:
1. szkolenie członków oraz osób zainteresowanych,
2. organizowanie  zgromadzeń, kursów  szkoleniowych, odczytów, wystaw, konkursów, wypraw naukowych i szkoleniowych i innych przedsięwzięć,
3. udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
4. ochronę miejsc lęgowych i bytowania gatunków chronionych,
5. wspieranie i prowadzenie hodowli oraz reintrodukcji rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, w szczególności sokoła wędrownego,
6. rehabilitację zwierząt rzadkich gatunków,
7. współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi o podobnych formach działania w kraju i zagranicą,
8. prowadzenie działalności  wydawniczo - propagatorskiej,
9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego hodowli  i ochrony dzikich zwierząt,
10. prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
11. wnioskowanie do władz, urzędów i sądów w sprawach, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania  Związku,
12. zaopatrywanie członków w akcesoria hodowlane oraz umożliwianie nabywania odpowiedniego pożywienia,
13. akcje dokarmiania w zimie ptaków żyjących na wolności,
14. rozwieszanie skrzynek lęgowych i ich oczyszczanie,
15. pozyskiwanie darów lasu :   szyszek, orzechów, żołędzi,  jagód i owoców,
16. sprzątanie środowiska naturalnego,
17. inną działalność realizującą cele statutowe.

 

JPGWoliera

JPGNULL

JPGCzerwonoskrzydła

JPGNULL

JPGMłode alisterus

JPGAlisterus

JPGCzerwonoskrzydła

JPGAleksandretta Śliwogłowa

JPGWoliera

JPGCzerwonoskrzydła

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 07-01-2011 14:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-04-2014 09:01