8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Strefy wolne od dymu tytoniowego

Niniejszym informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) zakazem palenia tytoniu objęte są wszystkie obiekty użytku  publicznego, środki transportu publicznego, miejsca pracy, obiekty sportowe i rekreacyjne.
Nie wolno palić tytoniu w zakładach pracy, opieki zdrowotnej oraz w innych obiektach, gdzie są udzielane świadczenia zdrowotne, na terenie uczelni i w innych jednostkach oświatowych. Zakaz palenia papierosów, cygar, cygaretek, tytoniu fajkowego, machorki, tabaki oraz innych wyrobów zawierających tytoń obowiązuje w obiektach kultury, lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, na przystankach komunikacji publicznej i w obiektach służących obsłudze podróżnych, w obiektach sportowych oraz ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dla dzieci lub dla użytku publicznego.
Tylko w niektórych obiektach wolno wyznaczyć palarnie służące wyłącznie do palenia tytoniu, opatrzone  w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym nie przenikał do innych pomieszczeń. Mogą one powstać w domach pomocy społecznej lub spokojnej starości, hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych, na uczelni, w zakładzie pracy i w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych.
W tych ostatnich przepisy dopuszczają wydzielenie specjalnej sali przeznaczonej tylko
dla palaczy.
W obiektach służących celom mieszkalnym indywidualne pokoje mogą zostać wyłączone spod zakazu palenia.

W załączeniu przedstawiamy komentarz do wybranych przepisów ustawy antytytoniowej w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

DOTNajczęściej zadawane pytania (63,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-01-2011 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-12-2011 10:56