Stypendia sportowe Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie stypendiów sportowych, które mogą być przyznawane:
1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
• stale zamieszkuje na terenie Województwa Podkarpackiego,
• posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
• uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
• w roku składania wniosku o stypendium zajęła miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior lub jako członek Kadry Narodowej reprezentowała Polskę w oficjalnych zawodach (kryterium wynikowe),
• cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną,

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez podkarpackie okręgowe związki sportowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na rok 2011 składa się w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Jeżeli w danej dyscyplinie nie ma okręgowego związku sportowego w Województwie Podkarpackim, Wnioskodawcą jest kandydat do stypendium, który składa wniosek.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określone są na stronie: http://www.si.podkarpackie.pl/Sport/K3/index.aspx  
 
przygotowała Marta M. Kroczek
Opublikował(a):  Data publikacji: 05-01-2011 13:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-01-2011 13:33

Na skróty