16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zbliża się termin upływu kadencji Miejskiej Rady Sportu.

Kluby Sportowe
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
/ wszyscy /

Szanowni Państwo,

   W związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Miejskiej Rady Sportu, powołanej Zarządzeniem Nr 132/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 czerwca 2008 r. prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do udziału w jej pracach.
   Imienne zgłoszenia prosimy kierować pisemnie (wzrór zgłoszenia w załączniku), mailem
lub telefonicznie na numer (16) 678 70 26.
   Spośród zgłoszonych przez Państwa kandydatów Prezydent Miasta Przemyśla powoła skład Rady Sportu na kolejne 4 lata.
   Przy zgłaszaniu kandydatur prosimy o wzięcie pod uwagę tego, że praca w Radzie Sportu ma charakter społeczny, a Rada jest organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej i sportu.
   Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do dnia
12 stycznia 2011 r.

  Z up. Prezydenta Miasta Przemyśla
                Zbigniew Rużycki
         Naczelnik Wydziału Sportu

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 05-01-2011 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2011 12:20