0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu jest placówką prowadzoną przez Przemyskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Na zajęcia do placówki mogą uczęszczać osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz wykazujące zaburzenia psychotyczne, które ukończyły 18 lat.
Celem działalności placówki  jest pomoc uczestnikom w oderwaniu się od izolacji społecznej, zdobywanie umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem, rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich w środowisku rodzinnym i pozarodzinnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennych czynnościach życiowych.
Podstawową  formą działalności Placówki jest terapia zajęciowa i rehabilitacja społeczna, które są realizowane m.in. poprzez udział  uczestników w zajęciach prowadzonych na pracowniach terapeutycznych. Prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, rzeźbiarskie, rękodzielnicze, poligraficzne, kulinarne, muzyczne, a także prowadzone są zajęcia z  rehabilitacji ruchowej,  treningu umiejętności samoobsługowych, uspołeczniania, poznawania zasad współżycia w grupie, ukazywania możliwości spędzania wolnego czasu. Zajęcia są dostosowywane  do możliwości psychofizycznych uczestników. Ponadto uczestnicy otrzymują także pomoc i wsparcie udzielane przez psychologa oraz mają zapewnioną opiekę pielęgniarską.
Ważnym elementem działalności ŚDS jest również integracja społeczna.  Jego uczestników można spotkać na wielu ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach: zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, festiwalach muzycznych.

Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Kontakt

Kierownik: Agata Grochoła
Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 1, tel./fax  16 678-29-03, email: sdsprzemysl@o2.pl
.

Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl