2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium sportowe

Wnioski o przyznanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla stypendium sportowego dla zawodnika lub trenera za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2010 roku składa się w terminie do 12 stycznia 2011 r. 
Formularz wniosku o przyznanie stypendium znajduje się w załączniku. Uprawnionym do składania wniosku jest klub sportowy, który ma siedzibę i działa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
Wnioski należy składać na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określone są w Uchwale Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl.
 
przygotowała M. Kroczek

DOTNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl