16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium sportowe

Wnioski o przyznanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla stypendium sportowego dla zawodnika lub trenera za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2010 roku składa się w terminie do 12 stycznia 2011 r. 
Formularz wniosku o przyznanie stypendium znajduje się w załączniku. Uprawnionym do składania wniosku jest klub sportowy, który ma siedzibę i działa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
Wnioski należy składać na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określone są w Uchwale Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl.
 
przygotowała M. Kroczek

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 30-12-2010 14:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-12-2010 14:19