17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót w strefie ekonomicznej w Przemyślu

W dniu 15 grudnia 2010 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przemyśla”. Jak wcześniej informowaliśmy w dniu 27 września 2010 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zakres uzbrojenia terenów Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje m.in. budowę dróg dojazdowych, wewnętrznych, sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia oraz meliorację terenu. Całkowita wartość projektu wynosi 23 mln zł (z czego dofinansowanie ok. 19 mln zł). Rzeczywista wartość zamówienia zostanie określona po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o przystąpieniu przez miasto do realizacji projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych oraz o ogłoszonym przetargu ukazała się w dniu 22 grudnia br. w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym Puls Biznesu.

Więcej informacji o przetargu i strefie ekonomicznej.

Źródło: Wydział Inwestycji

JPGPoglądowa mapa

Opublikował:  | Data publikacji: 23-12-2010 13:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44