7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

IV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

IV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 9,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 2 grudnia 2010 r. i 6 grudnia 2010 r.
3. Sprawozdanie z postępu prac związanych z budową obwodnicy miasta Przemyśla.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sielecka I” – proj. Nr 13/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STREFA GOSPODARCZA II” – proj. Nr 10/2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANOCKA I” – proj. Nr 14/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy proj. Nr 53/2010.
10. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oraz gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunku dochodów własnych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu – proj. Nr 15/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2011 rok – proj. Nr 51/2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty do zaciągnięcia zobowiązania przez Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w budżecie na rok 2010 – proj. Nr 52/2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty do zaciągnięcia zobowiązania przez Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie wydatków bieżących o wartości wyznaczonej w projekcie budżetu na rok 2011 – proj. Nr 38/2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miejskiej w Przemyślu w 2011r. – proj. Nr 35/2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – dziale ambulatoryjnym Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 – proj. Nr 36/2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych – proj. Nr 54/2010.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2010 roku – proj. Nr 37/2010.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 39/2010,
b) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 40/2010, 41/2010,
c) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj.
Nr 42/2010, 43/2010, 46/2010,
d) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 44/2010, 45/2010,
e) sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 47/2010,
f) wyłączenia nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości- proj. Nr 48/2010.
20. Wystąpienia radnych.
21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
22. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 22-12-2010 15:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2011 13:32