10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu przebudowy dróg powiatowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.


W dniu 16 grudnia br. złożono ostatni wniosek o płatność dla projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 8 listopada 2010 r.
Zakres prac obejmował wykonanie robót remontowych polegających na:

• wymianie ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni,
• przebudowie chodników dla pieszych, zjazdów drogowych, miejsc postojowych i zatok autobusowych,
• modernizacji systemu odwodnienia,
• montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• regulacji wysokościowej urządzeń obcych.Wartość całkowita:
5 528 056,62
Dofinansowanie w ramach RPO WP: 3 343 343,45.Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2010 16:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-02-2011 09:44