10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Postaw na własny biznes" - aktualizacja terminów naboru

 

Informacja dla osób zamierzających skorzystać z projektu „Postaw na własny biznes”

Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo ?
Planujesz prowadzić działalność gospodarczą ?
Mieszkasz w Przemyślu lub powiatach przemyskim, jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim ?

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na własny biznes”.

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
  • osoby do 25 roku życia,
  • osoby po 45 roku życia.

Formy wsparcia w ramach projektu:
- dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności w wysokości do 40.000 PLN,
- dotacja pomostowa w wysokości 1.200 PLN przez 6 miesięcy,
- przedłużona dotacja pomostowa w wysokości 1.200 PLN na kolejne 6 miesięcy działalności,
- szkolenia i doradztwa w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uprzejmie informujemy, iż formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie „Postaw na własny biznes” realizowanym w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 będzie można składać w terminie od 24.01.2011 do 04.02.2011 osobiście w miejscach naborów (rekrutacji), bądź za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie jednocześnie dla mieszkańców m. Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego oraz przeworskiego.

BIURO PROJEKTU
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 - pokój nr 15, 37-700 Przemyśl
od 24.01.2011 do 04.02.2011 w godzinach 8:00-18:00

JAROSŁAW
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, pokój nr 103 (II piętro)
26.01, 28.01, 01.02, 03.02.2011 w godzinach 8:00-15:00

LUBACZÓW
Urząd Gminy w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, pokój nr 224 (II piętro – Punkt Obsługi Przedsiębiorców)
25.01, 27.01, 31.01, 02.02.2011 w godzinach 8:00-15:00

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2010 08:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-05-2011 10:16